LOGIN

SOUČASNOST | HAVARIJNÍ STAVY

Už jste četli?
Výzkum v roce 2000 > Výzkum v roce 2007
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
Už jste viděli?