LOGIN

SOUČASNOST | HAVARIJNÍ STAVY

Už jste četli?
II. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2017 > Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
Už jste viděli?