LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu > Výzkum v roce 2007
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2005
Už jste viděli?