LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
HISTORIE HRADU ZLENICE DLE PRAMENŮ > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2002
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
Už jste viděli?