LOGIN

KLUB PŘÁTEL HRADU ZLENICE

Už jste četli?
Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty > Výzkum v roce 2002
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
Už jste viděli?