LOGIN

KONZERVACE | OPRAVA SZ PALÁCE

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Výzkum v roce 2002
Už jste viděli?