LOGIN

KONZERVACE | STUDIE ZÁCHRANY HRADU ZLENICE

Už jste četli?
I. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2016 > HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?