LOGIN

SOUČASNOST | DĚTSKÉ DNY NA ZLENICI

Už jste četli?
Výzkum v roce 2007 > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
Už jste viděli?