LOGIN

SOUČASNOST | VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA HRADU

Už jste četli?
Podpořte záchranu hradu Zlenice finančním darem > Výzkum v roce 2006
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?