LOGIN

SOUČASNOST | VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA HRADU

Už jste četli?
Výzkum v roce 2009 > Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
Už jste viděli?