LOGIN

SOUČASNOST | VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA HRADU

Už jste četli?
Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010] > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2009
Už jste viděli?