LOGIN

KONZERVACE | NÁVRH DŘEVĚNÉ LÁVKY

Už jste četli?
Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice > Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Výzkum v roce 2009
> Návrh dřevěné vyhlídky v podobě konstrukce zpevňující zachované torzo první brány jádra hradu [2005]
Už jste viděli?