LOGIN

KONZERVACE | NÁVRH DŘEVĚNÉ LÁVKY

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?