LOGIN

PODPORA ZÁCHRANY HRADU ZLENICE

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2005
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
Už jste viděli?