LOGIN

HISTORIE | HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

Už jste četli?
Výzkum do roku 1998 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Návrh dřevěné vyhlídky v podobě konstrukce zpevňující zachované torzo první brány jádra hradu [2005]
Už jste viděli?