LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999] > Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
> Výzkum v roce 2000
Už jste viděli?