LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Žádost o potvrzení daru > Výzkum v roce 2006
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
Už jste viděli?