LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Vstupte do Klubu přátel hradu Zlenice (KPZ) > Výzkum do roku 1998
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY
Už jste viděli?