LOGIN

Koncepce záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice

Už jste četli?
Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice > Výzkum v roce 2000
> Výzkum v roce 2005
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?