LOGIN

SOUČASNOST | HAVARIJNÍ STAVY

Už jste četli?
Výzkum v roce 2007 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?